benyamin Farnam, TV, translate, بنیامین فرنام، ترجمه مقاله تلویزیون از ریچارد دینست

تلویزیون - فرهنگ لغت انتقادی - تاریخی مارکسیسم

نوشته‌ی ریچارد دینست

ترجمه‌ی بنیامین فرنام

تلويزيون محبوب‌ترين و شايد مهم‌ترين مصنوع بـشر در دورۀ تاریخ‌سازی است که در آن
 ابـتکاری تـکنولوژيـک، ضـروریات سرمایه‌داری را با سازماندهی مجدد فرهنگی و کنترل گفتمان‌های عمومی بشدت پیش برده‌است. تلویزیون ماشینی است که نه‌ فقط درون ساختارهای سرمایه‌داری بهترین عملکرد را دارد بلکه این ساختارها را بازتولید و تقویت می‌کند﮳

امانوئل شکریان ترجمه مارکسیست بودن

مارکسیست بودن

 

نوشته‌ی ولفگانگ فریتز هاوگ

ترجمه امانوئل شکریان
دانلود مقدمه‌ای از حسن معارفی‌پور

در «مارکسیست‌بودن»، سوبژه‌های فعال در مرکز توجه قرار می‌گیرند. در نتیجه، امر سیاسی در امر فردی نمایان می‌شود. در مارکسیست‌بودن نه شروط حداقلی، که مردم مارکسیست هستند. بعد اخلاقی کنش آنها و بردباری و سازش آنها در میدان دید قرار می‌گیرند. عینیت‌گرایی خود را مقید به شروط آنها می‌یابد. برای به دست دادن تصویری از موقعیت تاریخی و بستگی‌های نسلی، مارکسیست‌های استنادشده در این مقاله که در ۱۳۰ سال پس از وفات مارکس به بلوغ می‌رسند به ترتیب سال ولادت‌شان معرفی می‌شوند﮳

اقتصاد سیاسی بین‌المللی 

نویسنده : کریستف شرر ر
مترجم : مھرداد بھرامسری

اقتصاد سیاسی بی نالمللی به مسائل اقتصادی، پولی و تجاری بین المللی میپردازد. موضوع تحقیق آن در ابتدا محدودتر و غیرسیاسی تر بود و به قوانین ذاتی فعالیتھای اقتصادی برون مرزی میپرداخت. با این حال آدام اسمیت و بویژه دیوید ریکاردو, که اقتصاد سیاسی بین المللی به آنھا نسبت داده میشود، مطالبات سیاسی برای تجارت آزاد را نمایندگی می کردند. با استقرار نئوکلاسیک، زیر رشته اقتصاد خارجی و یا اقتصاد بین المللی ایجاد شد. نظریات جدید اقتصاد سیاسی بین المللی لیبرال بر فرایندھای تصمیم گیری سیاسی متمرکز است و تلاش 
میکند با روشھای اقتصاد خرد آنھا را توضیح داده و بطور اصولی ارزیابی کند

 انقلاب اطلاعاتی 

نویسنده : پاول بوکار ا
مترجم : مھرداد بھرامسری

اصطلاح 'انقلاب اطلاعاتی' در سال ۱۹۸۳ توسط پاول بوکار ا با تکیه بر تئوری مارکس درباره انقلاب صنعتی به این قصد تدوین یافت، که در مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی ، تضادھای بین امکانات جدیدی که توسط نیروھای مولده بوجود آمده است، را برای شاغلین و کل جامعه و نیروھای حاکم بر بازار و سرمایه توضیح دھد 

آسیب شناسی صنعت

نویسنده : آلفرد اوپلزار
مترجم :مھرداد بھرامسری

تحت  این اصطلاح "آسیب شناسی صنعتی" (23/244) مارکس منشاء و تأثیر اختلالات و صدمات به سلامت کارگران در روند صنعتی شدن را تجزیه و تحلیل می‌‌کند. "صنعتی" به عنوان الگویی برای تقسیم کار "سرمایه‌داری"، که در روند صنعتی شدن ظهور کرده است، مورد استفاده قرار گرفته است. در زمانی که طول عمر متوسط کارگران در مناطق کارخانه‌ای انگلیس فقط نیمی از عمر متوسط اقشار میانی بود (پائولینی 1980، 232)، کار بهداشت صنعتی و پزشکی اجتماعی (رامازانی 1700؛ فرانک 1790؛ فونتررت 1858؛ روهاتسچ 1868؛ ویرخوف 1848/1852‌؛ رایش 1868) و همچنین گزارش های کمیسیون های پارلمانی برای بهداشت عمومی و بازرسی کارخانه ها در انگلیس حجم فایل توجهی از مواد تجربی غنی در اختیار گذاشتند، که از طریق آنها عواقب مهلک روند صنعتی شدن برای شرایط کار و زندگی و نیز سلامتی و مرگ و میر مشهود گشت 

استعمار داخلی 

نویسنده : پیتر ژھله
مترجم : مھرداد بھرامسری

این اصطلاح که برای مبارزات خلقها با اهمیت است، به همه سطوح جامعه به عنوان یک کلیت می‌پردازد. تاریخ آن هم با تاریخ دولت ملی و سرمایه داری ارتباط دارد، هم با آلترناتیو های تاریخی، مقاومت و خودمختاری در چارچوب دولت ملی، با نیروهای دموکراسی، رهایی و سوسیالیسم. استعمار داخلی برای گرایشات ایدئولوژیکی مختلفی تابو بود؛ برای ایدئولوگ های امپرياليسم، که نابرابری و استثمار را در سطح ملی و بین‌المللی کتمان می‌کنند؛ برای جنبش های رهایی بخش ملی و یا سوسیالیسم - که بعد از کسب قدرت - تفکر دیالکتیکی را فراموش کردند و قادر به تشخیص نبودند، که دولت ملی که آنان رهبری می‌کنند، ساختارهای استعماری را حفظ و بازتوليد میکند. اگر چه [دسته دوم- مترجم] دومی به درستی تشخیص می‌دهد، که امپرياليسم از تناقضات بین دولت ملی و ملت‌های تازه استعمار شده استفاده می‌کند تا دولت هایی را که نتیجه انقلاب و یا مبارات رهایی بخش هستند، تضعیف کند، از طرف دیگر این استدلال ها به نوبه خود بهانه‌ای بودند در تقابل با مبارزات "اقلیت های ملی" و یا "مردم بومی" و یا حفظ تعادل قوا، تا آنها را در اسارت نگاه دارد.

استعمار 

نویسنده : گرھارد ھاو ک
مترجم : مھرداد بھرامسری

 درک های مختلفی از استعمار موجود است- از استعمار تجاری پرتغالی‌ها در امتداد سواحل آفریقا، هند و اندونزی بعد از قرن پانزدهم، که عمدتاً به ساختمان بنادر و مراکز تجاری به صورت قلعه و دژ می‌پرداخت، و یا استعمار تجاری هلند در اندونزی و انگلیس در هند ، که در سطح کل کشور گسترده بود؛ استعمار مهاجرتی اسپانیا در آمریکای لاتین، انگلیس در آمریکای شمالی و فرانسه در شمال آفریقا و هندوچین؛ تا استعمار امپریالیستی اواخر قرن نوزدهم. این روندها البته، غیر از گسترش قهرآمیز و تصاحب ثروتی که در مناطق فتح شده تولید میشد، وجه اشتراک زیادی با هم ندارند. و این نکته در مرکز همه ملاحظات تئوریک درباره استعمار قرار دارد. 

انقلاب اسلامی 

هرچند عناوین گوناگونی برای قیام های توده‌ای تا دورانهای اولیه اسلام می‌توان یافت، با این حال اصطلاح 'انقلاب اسلامی' خود دارای منشاء جدیدی است : کلماتی که در عربی، فارسی و ترکی برای توضیح انقلاب جا افتاده‌اند، بویژه Inqila, Thawra,  در ابتدا مثل زبانهای اروپای غربی، برای اشاره به انقلاب فرانسه بکار میرفت. بطور مشخص اصطلاح 'انقلاب اسلامی' بعد از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته است (برای مثال در نسخه فارسی مانیفست انقلاب اسلامی از سید ابوالعلا ماودودیس 1962).